Hledej nápověda
Hledat
home > záruka a reklamace
  • »Bazar - Pneumatiky
  • »Bazar - Alu kola
  • »Bazar - Plechové disky

Záruka a reklamace

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu:

Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží má zákazník právo vrátit zboží bez udání důvodu a odstoupit od kupní smlouvy v souladu s §53 odst.7 občanského zákoníku. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno na adresu provozovny (prodávajícího) či na jeho adresu elektronické pošty a to prokazatelně do 14ti dnů od převzetí zboží.

Kupní smlouva se od počátku ruší, v případě odstoupení zákazníka od kupní smlouvy a zboží musí být vráceno prodávajícímu do 5ti pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. V případě, že zákazník poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na jednorázovou smluvní pokutu v částce odpovídající hodnotě zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy. Zboží nesmí žádným způsobem jevit známky poškození, znehodnocení, ani používání.

Prodávající nejpozději do třiceti (30)dnů od odstoupení smlouvy vrátí zákazníkovi částku odpovídající plné kupní ceně na zákazníkem uvedené číslo bankovního účtu, nebo v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

 

Záruka a reklamace:

Záruka na zboží pořízené prostřednictvím internetového obchodu CZpneu.cz, podléhá platné legislativě a řídí se podle ustanovení zákona č.40/1964 SB. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Před objednáním zboží je kupující povinen se s tímto reklamačním řádem seznámit a převzetím zboží s ním souhlasí.

Záruční lhůta začíná běžet od doby převzetí zboží kupujícím. Reklamace je podmíněna doložením dokladu o nákupu reklamovaného zboží v našem internetovém obchodě (k tomu slouží daňový doklad, faktura)

Reklamace bude vyřízena do 30ti kalendářních dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na jiné lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Jedná-li se o vadu odstranitelnou, bude zboží opraveno. Pokud nelze opravu provést, ale vada nevadí v užívání, lze požadovat přiměřenou slevu, popřípadě odstoupení od kupní smlouvy.

Jedná-li se o vadu neodstranitelnou, má kupující právo požadovat výměnu zboží, nebo odstoupení od kupní smlouvy.
 

Uplatnění reklamace:

Kupující doručí reklamované zboží na adresu provozovatele internetového obchodu. K podání reklamace je nutné doložit: reklamované zboží s veškerým příslušenstvím, podrobný popis závady a dokad o zakoupení.

 

Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato!!!

 

Reklamace se nevztahuje na:

  • Opotřebení běžným užíváním
  • Neodbornou manipulací
  • Poškození nadměrným užíváním
  • Poškozením při přepravě (řeší se s dopravcem)
  • Poškození živli
  • Zboží, u kterého vypršela dnem uplatněním reklamace záruční lhůta

Po uznání a vyřízení reklamace bude kupujícímu zboží vráceno zpět.
 

Způsob vyřízení reklamace:

Kupujícímu bude zaslán reklamační protokol emailem nejpozději do 7dnů od přijetí reklamace. Z důvodů reklamačního řízení může být požadováno doplnění základních údajů o používání reklamovaného zboží (typy vozidla, pozice kola na vozidle, tlak v pneumatikách, atd.) S výsledkem reklamačního řízení bude kupující opět informován (emailem, telefonicky)
 

Adresa k zasílání reklamačních oprav:

RTP group s.r.o.
Nádražní 1377/7a
697 01  Kyjov

Kontaktní údaje:

info@czpneu.cz
tel.: 511115113

 
 
www.czpneu.cz, © 2022, tel.: +420 774 777 222, e-mail: info@CZpneu.cz